+91 820-2521286
11
AUG
2017

CA-CPT ACHIEVERS 2016-17

CA-CPT ACHIEVERS 2016-17

NAMEMARKS
Pavan183/200
Niranjan179/200
Apeksh176/200
Vishal171/200
Sushma168/200
Deeksha164/200
Aheesh134/200
Rashmi132/200
Meghana129/200
Vivek123/200
Jyothsna121/200
Karthik119/200
Akshay110/200
Siddarth110/200
Raksha107/200
Architha105/200
Rajaram102/200
Pavan102/200
Navami101/200
Rakshith101/200
Shriprasad101/200
Ramakrishna111/200
Shravan110/200
Shreekara109/200
Shivani100/200

 

Leave a Reply

*

captcha *